O FIRMIE

Agrade Sp. z o.o. działa jako Grupa Producentów Rolnych od 2010 roku. Głównym kierunkiem produkcji są zboża. Dzięki bardzo dobrej jakości znaczna część produkcji sprzedawana jest na eksport.

Nasza wiedza, doświadczenie i warunki przyrodnicze pozwalają zaoferować naszym klientom najwyższej jakości ziarno.

Posiadamy certyfikaty:
KZR
HACCP
Integrowana Produkcja

Posiadamy wpisy w:

WIORIN - produkcja mateiału kwalifikowanego

Weterynaria - zboża paszowe

Sanepid - zboża konsumpcyjne

BDO - Baza Danych Odpadowych

WIOŚ - Ochrona środowiska


Od 2023 roku posiadamy w ofercie produkty cetyfikowne w Integrowanej Produkcji Roślin

Wysoka jakość tych produktw potwierdzją certyfikaty uzyskane przez gospodarstwa.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie Integrowanej Produkcji Roślin jest gwarancją dostarczania wysokiej jakości produktów spożywczych, w których nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, azotanów, azotynów i metali ciężkich. W ten sposób osoba posiadająca certyfikat w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin prezentuje się jako taka, której zależy na zdrowiu i dobrym samopoczuciu konsumenta; taka, której działalność wpisuje się w ideę dbania o środowisko naturalne; taka, której można zaufać. Dysponowanie certyfikatem IPR umożliwia oznaczanie produktów znakiem Integrowanej Produkcji Roślin co stanowi dla konsumentów gwarancję spełniania przez oznakowane produkty zasad produkcji integrowanej, jest to zatem także realna korzyść marketingowa, przekładająca się na zyski.

Najważniejsze wymagania w prowadzeniu integrowanej produkcji roślin to:
  • planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian
  • racjonalne nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby
  • stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia
  • pielęgnacja upraw, stosowanie prawidłowych zabiegów agrotechnicznych
  • ochrona przed chorobami i szkodnikami wykorzystująca w pierwszej kolejności wszędzie tam gdzie jest to możliwe niechemiczne metody ochrony
  • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji poprzez opisywanie podejmowanych działań w ramach prowadzonej produkcji (notatnik integrowanej produkcji roślin)
Top